Tech12: Map of the World of Climate Technologies in Israel (in Hebrew)

המפה שעושה סדר בעולם טכנולוגיות האקלים בישראל

מיזם חדש מיפה את חדשנות הקלינטק והקליימק בישראל ומצא 110 חברות הפועלות בתחום האנרגיה הירוקה. מנהלות הפרויקט רומזות לריבוי גרין-ווש ומחסור בעשייה וקוראות להגברת המעורבות הממשלתית "כפי שעשתה המדינה בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית"

קראו עוד ב tech12.co.il

https://www.tech12.co.il/index-startups/Article-84dfa3689859e71027.htm